Политика за поверителност съгласно Закона за Защита на Потребителите:

 1. Събиране на лична информация: Съгласно закона, ние събираме само необходимата лична информация от потребителите, която е съобразена със законовите изисквания и е от значение за предоставянето на услугите.
 2. Използване на информация: Личната информация се използва само за целите, за които е събрана и съгласно предоставените на потребителя инструкции и разрешения.
 3. Защита на информацията: Прилагаме подходящи мерки за защита на личната информация от непозволен достъп, употреба, изменение или разкриване.
 4. Разкриване на информация: Личната информация няма да бъде разкривана на трети страни, освен ако това не е изрично поискано от потребителя или ако законът го изисква.
 5. Права на потребителите: Потребителите имат право да поискат достъп до техните лични данни, както и да ги коригират или изтрият, ако са неточни или неактуални.
 6. Съгласие: Потребителите се информират за събирането и използването на техните лични данни и се дава възможност за избор при предоставянето на съгласие.
 7. Политика за бисквитките: Използваме бисквитки, за да подобрим функционалността на уебсайта и да предоставим по-добър потребителски опит, като се спазват всички приложими правила и законови изисквания.
 8. Промени в политиката: Резервираме си правото да променяме настоящата политика за поверителност, като уведомяваме потребителите за всички съществени промени.

Условия за устните договори:

 1. Съгласие и разбирателство: Всички устни договори се считат за валидни и обвързващи, когато има ясно изразено съгласие и разбирателство между страните относно същността на договора и условията му.
 2. Доказателства: В случай на спор, доказването на съществуването и съдържанието на устен договор може да се извършва с помощта на всякакви подходящи доказателства, включително свидетелски показания, записи и други документи.
 3. Изменение или отказ: Устният договор може да бъде изменен или отменен само с явното съгласие на всички страни, участващи в него, освен ако законът не предвижда друго.
 4. Прилагане на законовите изисквания: Всички устни договори са подложни на съответните законови изисквания и правила, които регулират договорните отношения, включително изискванията за съгласие, писмена форма и други.
 5. Приложимост на условията: В случай на противоречие между условията на устния договор и настоящите условия, които се считат за част от него, предимство имат условията, които са ясно и специфично уговорени от страните.

Условия за използване на сайта depo.bg:

 1. Ползването на сайта depo.bg подлежи на следните условия и правила.
 2. Всички потребители на сайта се считат за съгласни с условията на сайта и ги приемат изцяло.
 3. Някои от услугите, предоставяни от depo.bg, могат да имат допълнителни условия, които се прилагат само за тези конкретни услуги.

Условия за цените на хамалските услуги:

 1. Всички цени, изброени на сайта depo.bg за хамалски услуги, са в измервания като кубичен метър, тон, или брой, в зависимост от договорената услуга.
 2. Цените, обявени в сайтовете за хамалски услуги и извозване на отпадъци, не са актуални и могат да бъдат променяни без предизвестие.
 3. През 2024 година, актуалните цени започват от 356 лв. на кубичен метър за смесени и едрогабаритни отпадъци. Събирането и изнасянето на чували с разнородни битови отпадъци струва 48 лв. на чувал. Дезинфекция на жилища се предлага от 2 лв. на квадратен метър, като се включват подове, стени и тавани. Почистването на петна след смърт е на цена от 940 лв. на квадратен метър. Транспортът с различни видове камиони се предлага за 81 лв. на кубичен метър. Всички цени се предлагат за предварително съгласуване по телефона или на място.

С всеки обаждане се счита, че клиентът се съгласява с условията на сайта depo.bg.

Условия за правата на сайта:

 1. Авторско право: Всички права върху съдържанието на сайта, включително текстове, графики, снимки, видеоклипове, аудио записи и други материали, са запазени и принадлежат на собствениците на сайта или на другите лица, които са предоставили съответните права.
 2. Лиценз за използване: Посетителите на сайта имат право да използват предоставеното съдържание само за лични и не търговски цели. Използването, възпроизвеждането или разпространението на съдържанието за комерсиални цели без писмено разрешение е забранено.
 3. Ограничения на отговорността: Въпреки че полагаме необходимите усилия да осигурим точността и актуалността на информацията на сайта, не поемаме отговорност за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от използването на съдържанието на сайта.
 4. Външни връзки: Сайтът може да съдържа връзки към външни уебсайтове, над които нямаме контрол и за които не носим отговорност за съдържанието или политиките за поверителност.
 5. Промени в условията: Резервираме си правото да променяме настоящите условия за правата на сайта по всяко време и без предизвестие. Продължавайки да използвате сайта след такива промени, се счита, че сте се съгласили с новите условия.

Условия за правата върху цените и услугите:

 1. Обявени цени: Всички цени за предлаганите услуги са ясно обявени на уебсайта и се прилагат при предоставянето на съответните услуги, освен ако не е изрично посочено друго.
 2. Промени в цените: Резервираме си правото да променяме цените на услугите по всяко време и без предизвестие. Всички промени в цените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.
 3. Предлагани услуги: Предоставените на уебсайта услуги се предлагат в съответствие с обявените цени и условия за всяка конкретна услуга. Изборът и предоставянето на услуги се осъществяват съобразно наличността и спецификациите, обявени на уебсайта.
 4. Отказ от отговорност: Въпреки че полагаме необходимите усилия да осигурим точността и актуалността на информацията за цените и услугите, не поемаме отговорност за възможни неточности или грешки, както и за всякакви загуби или вреди, произтичащи от използването на тази информация.
 5. Право на промяна: Разбира се, си запазваме правото да променяме условията за цените и услугите по всяко време и без предизвестие, като такива промени влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.

Информацията и цените, публикувани на уебсайта, не са актуални и се считат за ориентировъчни. Всъщност, актуални са само устните договори, при наличие на които цените и условията за предоставяне на услуги могат да бъдат уточнени. В най-добрия случай, цените и условията могат да бъдат уточнени по телефона, но най-голямата тежест има устният договор, който се сключва на място. Това означава, че конкретните условия и цени се определят при срещата с клиента и се уточняват според конкретните нужди и обстоятелства.